Aethertheater

 

Digitaal mediatheater

Aethertheater is een kunstvorm die zich bedient van digitaal mediatheater. Het is ontwikkeld op het voormalige digitale dorpsplein van Drachten, dat bekend stond als 'Drachten wil je meemaken', kortweg DWJM, later DWJM Sociaal. Ook nonpolipar zet hier vormen van aethertheater in. De politiek heeft namelijk niet het alleenrecht op theater; ook de niet politiek mag zich hieraan bezondigen. Nu is theater soms geen fictie en soms wel. Aethertheater heeft bijna altijd een groot gehalte aan fictie in zich, ook bij nonpolipar.  Dat is niet erg, zo lang de bezoeker maar weet dat het niet echt is. Want beschuldigd worden van nepnieuws is wel het laatste wat nonpolipar wil. Daarom zijn alle aethertheater bijdragen op deze website zichtbaar geoormerkt. Zodoende zullen bezoekers die deze bijdragen tegenkomen, ze altijd kunnen herkennen als een vorm van theater.

 

Rolverdeling

Het voordeel van aethertheater is dat niet achter elke rol een fysiek mens hoeft te zitten. Eigenlijk is er helemaal geen sprake van het spelen van rollen. In plaats daarvan gaat het hier om toneelspelers die niet echt bestaan, maar bedacht zijn. Ze spelen met digitale tekst en met andere bijdragen, maar komen zelf niet in beeld. Het grote voordeel hiervan zal duidelijk zijn. Omdat deze actrices en acteurs niet echt zijn maar fictief, hoeven ze geen rol te spelen, maar kunnen ze gewoon hun eigen fictieve zelf zijn. Dat betekent nog niet dat het allemaal theater is wat deze fictievelingen doen of zeggen. Op nonpolipar rust nu de zware taak om op deze website per bijdrage duidelijk te maken, waar en wanneer er wel of niet sprake is van aethertheater. Daarbij is het natuurlijk goed om hier alvast de belangrijkste fictieve toneelspelers voor te stellen. Ook zij hebben eerder gefigureerd op DWJM.

  • Steven Watertij: pseudoniem
  • Rik Hogenakker: pseudoniem
  • Erik Bleske: pseudoniem
  • 0adske 0anema: digitale muze
  • Dutch Volcano: personificatie van Kreaterbureau VULKAAN
  • Stightingh High: fictieve organisatie en allesbehalve een stichting

Samen met hun naamgever, een mens van vlees en bloed, vormen zij het fictieve gezelschap WWW & WWW, ook bekend als Threefold Double U & Repeat. En natuurlijk is WWW & WWW een afkorting, staande voor World Wide Watching & Writing Wiseguy Wanderers.

 

Toneelomgeving

Voor het digitale toneel geldt vooralsnog hetzelfde als voor de spelers. Er is geen fysiek toneel nodig; het is voldoende als de bedachte spelers elkaar kunnen ontmoeten in een bedachte omgeving.  Deze fictieve omgeving is dan ook geen toneel met coulissen en trekwanden, maar ze kan in haar bedachte toestand gewoon de vorm aannemen van de plek die ze is. Ook hierbij is het natuurlijk prettig om vooraf kennis te maken met deze locatie, die de Hooykiep heet. De Hooykiep is het onderkomen van de leden van WWW & WWW en de gasten die zij er met regelmaat ontvangen. Dit onderkomen bestaat uit twee geschakelde woningen, waarbij het schakelen zo drastisch is doorgevoerd dat je kunt spreken van twee onder één kap. Maar de woonfunctie is min of meer opgeofferd. WWW & WWW hebben beide woningen binnendoor verbonden en houden er nu op informele wijze kantoor. De bedachte toneelvloer de Hooykiep is gevestigd aan de Houtzaagmolen 22-24 in Drachten. Probeer er vooral niet heen te gaan, want fictieve omgevingen zullen in onze alledaagse werkelijkheid niet worden aangetroffen.