Het speelveld


De geografische kolom

Uit oogpunt van ratio en emotie heeft het delen van nonpolipar een geografische dimensie. Delen gaat van nature gemakkelijker, betrokkener en vanzelfsprekender binnen de eigen geografische kolom. Hoe die kolom eruit kan zien, volgt min of meer uit iemands woonplek of woonplekken. Maar er speelt nog iets. Voor deze website is de woonplek ook de plaats waar de wieg van nonpolipar heeft gestaan. Als niet politieke partij zet nonpolipar de geografische kolom uit langs de geografische schaalniveaus waar partijvorming voor de hand ligt. Overal namelijk waar partijvorming aan de orde is, kan nonpolipar als niet politieke partij iets betekenen: strijdende partijen een paar stappen op weg helpen naar delende partijen. Daarbij maakt het niet uit of binnen de doelgroep de partijvorming formeel of informeel is. Op deze pagina van 'De plekken' draait het samenvattend om het volgende: het markeren van een eigen kolom langs geografische niveaus van partijvorming. Vanuit de geboorteplek van nonpolipar ziet deze lijn er ongeveer als volgt uit. Zie het als voorbeeld; elk adres kent immers zijn eigen kolom.


De plekken binnen de kolom

010  Lijf - In mijn vel huis ik zelf: iemand die in zijn fantasie kans ziet te botsen met zichzelf.

020  Studio - De ruimte waar ik mij op gezette tijden terugtrek om rustig te kunnen soleren.

030  Huis -  Onderdak voor de eigen huishouding, die bij ons uit twee personen bestaat.

040  Erf - Het eigen perceel met huis en tuin; zijdelings begrensd maar verticaal eigenlijk niet. 

050  De Hooykiep (FFF?) - Fictief huishouden, tegenhanger van het rusthuis van zuster Clivia.

060  Straat - In dit geval een korte en overzichtelijke woonstraat met een bijzonder karakter.

070  Buurt De Peppel - In deze geografische kolom geven wij vanaf hier geografische namen.

080  Wijk De Singels - Waarbinnen De Peppel als inbreiding een prominente plaats inneemt.

090  Plaats Drachten - Groeistuipsgewijs opgestuwd naar grootste dorp van Friesland.

100  Gemeente Smallingerland - De oude naamgeving, waarover de meningen verdeeld zijn.

110  Regio Zuidoost-Friesland -  Als officiële Friese regio mogelijk ook de minst Friese regio.

120  Provincie Fryslân - Rijk aan cultuur en met het Fries als een officiële landstaal.

130  Noord-Nederland - Officiële landelijke regio, tussenstation tussen provincies en rijk. 

140  DAG-driehoek, verwijzend naar de historische driehoek Drachten, Assen en Groningen.

150  Land Nederland - Ook wel aangeduid als Holland, wat een randstedelijke misvatting is.

160  Benelux Unie, bestaande uit België, Luxemburg en Nederland: formeel en echt bestaand.

170  Europese Unie, bestaande uit veel meer landen dan alleen België, Luxemburg en Nederland.

180  Werelddeel Europa - Als werelddeel op de kaart en mag als zodanig niet ontbreken.

190  Planeet aarde - Moeder Aarde, piepend en krakend onder de mensenmaatschappij.

200  Stelsel Aarde / Maan - Beiden door mensen betreden, met maankolonisatie in het verschiet.

210  Zonnestelsel - Staat door voorgenomen reizen naar Mars ook op het menselijke toneel.

220  Melkwegstelsel - Met daarbinnen menselijke voertuigen, hoewel onbemensd, onderweg.

230  Universum - Dit tegen de theoretische achtergrond dat er meer universums denkbaar zijn.

900  Extra Universum - Voor zover wij ons al theoretiserend hier een beeld van hebben gevormd.

010  Lijf

020  Studio

030  Huis

040  Erf

050  Hooykiep (FFF?)

060  Straat

070 Buurt De Peppel

080 Wijk De Singels

090 Plaats Drachten

100  Smallingerland

110 Zuidoost-Friesland

120  Provincie Fryslân

130 Noord-Nederland

140  DAG-Driehoek

150  Land Nederland

160  Benelux Unie

170  Europese Unie

180  Werelddeel Europa

190  Planeet Aarde

200  Stelsel Aarde - Maan

210  Zonnestelsel

220  Melkwegstelsel

230  Universum

900  Extra Universum


Andere plekken

Andere plekken buiten deze lijn zijn hier niet uitgesloten en kunnen altijd worden bijgevoegd. Denk aan de sociale lijnen van familie, studie, werk, verzorgingstehuis, noem maar op. Los daarvan is dit een persoonlijke benadering, zoals voor iedereen de invulling en de uitvoering van het delen persoonlijke keuzen zijn.