Basistheorie


Het hoofdmenu hierboven

De vijf pagina's bovenaan in het hoofdmenu gaan over de theorie van nonpolipar. 

De vijf pagina's midden in het hoofdmenu brengen theorie en praktijk bij elkaar.

De vijf pagina's onderaan in het hoofdmenu tonen mij als 'nonpoliper' in de praktijk.

Verwijzing Theorie

Verwijzing Interactie

Verwijzing Praktijk


Nonpolipar  -  de theorie en wij

Nonpolipar is de niet politieke partij, kortweg de npp. Nonpolipar doet niet aan politiek, maar wil de politiek wel veranderen. De beweging staat open voor iedereen en is dan ook per definitie democratisch. De npp heeft geen organisatie, waarmee banden met politieke organisaties zijn uitgesloten; nonpolipar is onafhankelijk. Belangrijkste reden van bestaan is bezorgdheid. De aardse samenleving lijkt te kraken in haar voegen, net als de politiek die daar iets aan zou moeten doen. Nonpolipar wil daarom een handje helpen. Politiek bedrijven is voor een groot deel strijd voeren om de macht. Gelijk krijgen lijkt vaak belangrijker dan gelijk hebben. Tegenover 'strijden' zet nonpolipar 'delen'. Delen is het eerste en enige basisbeginsel van nonpolipar.

Visie en beginsel

 

Verdieping

Theorie

 


In woord en beeld

Op dit moment is een miniposter als deze voor nonpolipar veel belangrijker dan een logo.  Op de poster staat waar het volgens de npp om gaat.  Niet vechten met elkaar, maar delen met elkaar. Als beginsel lijkt het een heel simpele open deur. Maar de dagelijkse praktijk bewijst het tegendeel. Bijna niets lijkt moeilijker dan consequent invulling te geven aan dit simpele principe. Desalniettemin gaat nonpolipar proberen om hier enkele steentjes aan bij te dragen. Niet om te gooien, maar om te bouwen.

Visie en beginsel


Waar zijn ze dan?

Als menselijke beschaving vermoeden we het bestaan van andere beschavingen in het universum. Maar waar zijn ze dan? Die vraag is een teken van menselijk ongeduld. Want laten we eerlijk zijn; we hebben natuurlijk nog maar pas de ruimte buiten de aarde betreden. Dit vraagt niet om ongeduld, maar om geduld en om een heel lange adem. Bijvoorbeeld het type lange adem dat nodig is om een wereldwijd klimaatprobleem op te lossen.

Achtergrond

 

Verdieping

Waar zijn ze dan?


Onze grootste prestatie

Maar hebben we die lange adem? Of zijn we op de schaal van de kosmos niet meer dan een eendagsvlieg? De mensenmaatschappij lijkt op hol geslagen. De ene na de andere crisis vliegt ons om de oren. We spelen met kerncentrales en zwaaien met kernwapens. Is dat misschien het antwoord op de vraag: Waar zijn ze dan? Is intelligent leven behalve slim, ook vluchtig? Misschien zal onze grootste prestatie zijn dat wij daarvoor het bewijs gaan leveren.

Achtergrond

 

Verdieping

Onze grootste prestatie