Nonpoliper - de praktijk en ik

 

Website met dubbele functie

Deze website is niet alleen de thuisbasis van nonpolipar, waarin het gedachtengoed is uitgewerkt. De website wil namelijk naast de theorie ook de praktijk laten zien: wat betekent nonpolipar binnen het dagelijkse reilen en zeilen van de mensenmaatschappij? Op dit moment is het antwoord op die vraag: geen idee. Zonder formele organisatie is nonpolipar de digitale variant van een papieren tijger. Want geen organisatie betekent ook: geen mensen en geen middelen. Aan de andere kant is al betoogd dat het principe van nonpolipar  alle mensen omvat. Daartussen lopen ook nu al veel individuen rond die de voorkeur geven aan delen boven strijden. Zij kunnen nonpolipar  handen en voeten geven. Weer anderen raken misschien geïnspireerd door nonpolipar,  waardoor er nog meer handen en voeten bij komen. Maar ook dit is nog theorie, maar dan wel de theorie van de praktische uitwerking.

 

De niet politieke persoon

Toch is het goed om de veronderstelde handen en voeten van nonpolipar alvast een naam te geven. We  hebben het dan over iedereen die allereerst uitgaat van delen, in plaats van strijden. Analoog aan de niet politieke partij hebben we het dan over niet politieke personen. Iedere niet politieke persoon draagt, bewust of onbewust, met twee handen en twee voeten bij aan het in praktijk brengen van de niet politieke partij. Zoals deze niet politieke partij in het kort nonpolipar heet, zo valt de niet politieke persoon te kenmerken als nonpoliper. Even logisch is het om de laatste lettergreep 'per' ook uit te spreken als per.

 

Handen en voeten van de nonpoliper

Daarmee zijn we weer terug bij de dubbelfunctie van deze website, maar nu concreter. Niet alleen toont deze website de theoretische basis van nonpolipar. Daarnaast laat de website ook de praktische invulling hiervan zien door een nonpoliper. En zoals het zo vaak gaat, zo gaat het ook hier. De bedenker van het idee is ook gebombardeerd tot degene die  mag proberen om het in praktijk te brengen.   Deze website wil beide kanten laten zien, wat  de structuur van de site wat ingewikkelder maakt. Daarom een eenvoudige leeswijzer. Wie door de voordeur deze website binnenkomt, vindt vooral de theorie van nonpolipar.  Maar wie verder in dit digitale bouwwerk doordringt, zal vroeger of later ook de bedenker tegen het lijf lopen in een heel andere rol: die van de nonpoliper die zorgtdraagt voor een klein stukje praktische invulling. Of zoek direct de achterdeur, als je meer praktisch bent ingesteld dan theoretisch.