De plekken

 

De geografische lijn

Uit oogpunt van ratio en emotie heeft het delen van nonpolipar een geografische dimensie. Delen gaat van nature gemakkelijker, betrokkener en vanzelfsprekender binnen de geografische lijn. Hoe die lijn eruit kan zien, volgt min of meer uit iemands woonplek of woonplekken. Maar er speelt nog iets. Voor deze website is de woonplek ook de plaats waar de wieg van nonpolipar heeft gestaan. Als niet politieke partij zet nonpolipar de geografische lijn uit langs de geografische schaalniveaus waar partijvorming voor de hand ligt. Overal namelijk waar partijvorming aan de orde is, kan nonpolipar als iets betekenen: strijdende partijen een stapje op weg helpen naar delende partijen. Daarbij maakt het niet uit of de partijvorming formeel of informeel is. Op deze pagina van 'De plekken' draait het samenvattend hier om: het markeren van een eigen lijn langs geografische niveaus van partijvorming. Vanuit de geboorteplek van nonpolipar ziet deze lijn er ongeveer als volgt uit.

 

De plekken op de lijn

010  In mijn vel huis ik zelf: iemand die soms in zijn fantasie kans ziet om in zijn eentje tegenover elkaar te staan.

020  De ruimte die sinds jaar en dag de studio heet, waar ik mij op gezette tijden terugtrek om rustig te kunnen soleren.

030  Het eigen huis als onderdak voor de eigen huishouding, waarbij het in ons geval om een 2-persoons huishouden gaat.

040  Het eigen perceel met daarbinnen huis en tuin; zijdelings begrensd maar naar beneden en boven eigenlijk niet. 

050  De Hooykiep (FFF?), een  fictief huishouden, en verwante tegenhanger van het rusthuis van zuster Clivia.

060  De woonstraat, in dit geval een korte en overzichtelijke straat met een bijzonder karakter.

070  De buurt die De Peppel heet en waaronder deze straat valt. In dit geval begint het benoemen hier.

080  Wijk De Singels waarbinnen De Peppel als inbreiding een prominente plaats inneemt.

090  Drachten, ooit een tweelingdorp, groeistuipsgewijs opgestuwd naar grootste dorp van Friesland.

100  Smallingerland, de gemeente met nog de oude naamgeving, waarover de meningen verdeeld zijn.

110  Regio Zuidoost-Friesland, dat als officiële Friese regio mogelijk ook de minst Friese regio is.

120  Friesland / Fryslân, in welke cultuurrijke provincie een officiële landstaal zijn thuiswedstrijd speelt.

130  Noord-Nederland, een officiële landelijke regio, vrijblijvend tussenstation tussen provincies en rijk. 

140  De DAG-driehoek, verwijzend naar de driehoek Drachten, Assen en Groningen, die ooit iets betekende.

150  Nederland, in populaire taal ook wel aangeduid als Holland, wat een randstedelijke misvatting is.

160  De Benelux Unie, bestaande uit België, Luxemburg en Nederland: formeel en echt bestaand.

170  De Europese Unie, bestaande uit veel meer landen dan alleen België, Luxemburg en Nederland.

180  Europa, dat als werelddeel op de kaart staat en onder meer als zodanig niet mag ontbreken.

190  Planeet aarde, ook aangeduid als Moeder Aarde, piepend en krakend onder de mensenmaatschappij.

200  Het aardestelsel, waar naast de aarde ook de maan bij hoort, en maankolonisatie in het verschiet ligt.

210  Ons zonnestelsel, dat door de voorgenomen reizen naar Mars ook op het menselijke toneel staat.

220  Het melkwegstelsel waarbinnen menselijke voertuigen, hoewel onbemensd, onderweg zijn.

230  Ons universum, dit tegen de theoretische achtergrond dat er meerdere universums denkbaar zijn.

900  Alles buiten ons universum van tijd en ruimte, waarvan we ons theoretiserend een beeld van vormen.

 

Andere plekken

Andere plekken buiten deze lijn zijn hier niet uitgesloten en kunnen altijd worden bijgevoegd. Denk aan de sociale lijnen van familie, studie, werk, verzorgingstehuis, noem maar op. Los daarvan is dit een persoonlijke benadering, zoals voor iedereen de invulling en de uitvoering van het delen persoonlijke keuzen zijn.

010  Lijf

020  Studio

030  Huis

040  Erf

050  Hooykiep (FFF?)

060  Straat

070  Buurt De Peppel

080  Wijk De Singels

090  Plaats Drachten

110  Regio Zuidoost-Friesland

120  Provincie Fryslân

130  Landsdeel Noord-Nederland

140  DAG-Driehoek (Drachten - Assen - Groningen)

150  Land Nederland

160  Benelux Unie

170  Europese Unie

180  Werelddeel Europa

190  Planeet Aarde

200  Stelsel Aarde - Maan

210  Zonnestelsel

220  Melkwegstelsel

230  Universum

900  Extra Universum