& ikzelf &

 

Aan de achterdeur

Welkom bij de achterdeur van de website nonpolipar.net. Door de voordeur HOME komt men binnen bij nonpolipar zelf, oftewel de niet politieke partij, kortweg de npp.  Maar hier bij de achterdeur doe ik open, een niet politieke persoon, ook wel nonpoliper genoemd. Let op dat ene lettertje verschil. Hier ben ik even niet bedenker en initiator, maar gewoon één van de mensen die nonpolipar een warm hart toedragen. Ik wil ervaren hoe het is om een nonpoliper te zijn en hoe ik daar concrete invulling aan kan geven. Het draait allemaal om het delen met andere mensen en om het delen met mijn omgeving. Natuurlijk heb ik daar ook dieper over nagedacht. Die gedachten zijn te vinden onder DELEN. Want denk maar niet  dat ik mij hier braaf achter de achterdeur laat opsluiten. Ik kom op deze website overal waar ik wil, om als nonpoliper mijn licht op te steken en mijn zegje te doen. 

 

De kunst van het delen

Zo heb ik onder DELEN gezegd dat ik als niet politieke persoon allereerst mijzelf moet kunnen zijn, om echt en oprecht met anderen te  kunnen delen.  Wat het delen met anderen betreft moet ik dan ook zelf kunnen kiezen hoe ik dat invul.  Daarvoor is vrijheid nodig;  ik zal in vrijheid op mijn eigen manier moeten kunnen delen. Gelukkig leven we in een vrij land, zonder dat ik denk dat het dan wel goed zit. Vrijheid is vluchtig;  ik moet er zuinig op zijn en als het nodig is bedreigde vrijheden verdedigen.  Even dacht ik al dat ik er toen al was. Maar nee, als nonpoliper heb ik toe moeten geven dat absolute vrijheid niet bestaat. Ik moet rekening houden met de grenzen die nonpolipar aan het speelveld meegeeft. Die grenzen houden in dat ik niet zomaar wat kan gaat zitten delen met anderen zoals mij dat goeddunkt. Integendeel, ik zal bij het delen met anderen, en  ook met mijn omgeving, doordacht, duurzaam en dynamisch te werk moet gaan. Anders komt het niet goed. Hier aan de achterdeur ga ik niet uitleggen hoe dat zit; zie daarvoor bij DELEN. 

 

Een foutenfestival

Misschien gaat deze website er door dit alles uitzien als een foutenfestival. In principe acht ik mij namelijk niet gebonden aan zeden en gewoonten, aan conventies, trends en hypes, aan hoe het hoort, aan de waan van de dag, aan tips & tricks en do's & dont's voor mediagebruik, websites en digitale communicatie, idem voor marketing & sales, promotie & public relations en voor het advies om op websites niet teveel tekst te gebruiken, om maar eens een concreet voorbeeld te noemen. Desalniettemin stop ik nu, want deze zin wordt te lang. Enfin, de bedoeling zal duidelijk zijn. Ik kijk niet naar waar vraag naar is, naar waar een markt ligt, naar wie mijn doelgroep is,  naar wat hun behoeften en zwakheden zijn, naaar hoe ik die kan invullen benutten of uitbuiten, naar het product dat daarbij zou passen, naar hoe ik dat het best kan vermarkten, naar hoe dat efficiënt en effectie kan, met minimalisering van investeringen en maximalisering van omzet, opbrengst en winst. Niets van dit alles.

 

Waar het om draait

Achterliggende gedachte is namelijk dat veel van deze zaken mijn persoonlijke vrijheid beknotten, wat weer ten koste gaat van waar het  hier om draait: het niet politieke, in vrijheid gekozen, creatief inhoudelijk doordachte, duurzame en dynamische delen tussen iedereen en alles. Waarbij bovendien onnodige, ongewenste, disproportionele, bedrieglijke, beschadigende en/of verwoestende vormen van verbale en fysieke strijd zo veel als mogelijk worden voorkomen. In vrijheid delen met anderen, delen met het andere, op mijn manier. Maar geen zorg, want ik zeg niet dat ik mij niets zal aantrekken van de heersende moraal en de gebruikelijke mores, maar alleen dat ik er niet aan gebonden ben. Als ik mij eraan houd is het uit vrije keus. Ter geruststelling: ik respecteer de democratie, en in redelijkheid democratische wet- en regelgeving, respectabele normen en waarden en hanteerbare omgangsvormen. 

 

Praktijkdeur nonpoliper

Dat ik de nonpoliper aan de achterdeur ben, betekent niet dat ik anoniem hoef te blijven. Wie aan deze achterdeur 'volluk' roept, heeft er recht op te weten welk eigenzinnig, eigengereid, eigenwijs en onconventioneel type er vanuit deze website aan zal komen stommelen. Dat is Rieks van der Es, in het buitenland onbekend als Henry Vanderes, wonend te Drachten, wat sinds Philips het grootste dorp van Friesland is, gelegen ergens in Smallingerland. Hij is niet alleen nonpoliper, maar ook proefkonijn. Hoe is het om nonpoliper te zijn, hoe geef je daar invulling aan, hoe hou je het vol en misschien het belangrijkste: hoe blijf je niet alleen? Hij is bereikbaar via de gegevens onder POST en hij zal zeker reageren, voor zover het bericht daarom vraagt en de tijd het toelaat.